ALEXANDRA ESTUDIA EL RENAIXEMENT A FLORÈNCIA

Del 23 de juliol al 30 de juliol, la professora d’història de l’Art Alexandra Sánchez ha estat
fent un curs en Florència, que no sols li ha permès conèixer de primera mà una ciutat que és
un tresor artístic, cosa que no sols li vindrà bé per a la seua formació com a professora, sinó
també per a millorar la seues competència en llengües estrangeres.