Curso CLIL en Malta

El professor Daniel Miralles ha gaudit d’una estada formativa durant la semana del 10 al 14 d’octubre a Malta. El centre Executive Training Institue és referent internacional en la formació CLIL, objectiu principal del curs realitzat. L’experiència proporciona una oportunitat única per a conéixer més en profunditat tècniques d’ensenyament integrat de continguts en una llengua  estragera, prioritat al nostre centre.

La formació ha tingut una durada de 30 hores, fonamentalment de caràcter práctic, explorant diverses ferramentes TIC per aplicar en l’aula, molt útils per a dissenyar una Webquest. A més a més, la institució ha organitzat una visita a les dues ciutats més emblemàtiques de l’illa, el que ha permés a tots els alumnes conéixer de primera mà els aspectes culturals més característics de Malta. 

The teacher Daniel Miralles attended a one-week training course in Malta starting on 14 October. The Executive Training Insitute is a worlwide benchmark in CLIL training, the main goal of the course performed. The experience provides a unique opportunity to get a better insight in techniques on content and language integrated learning, a top priority at our school.   

The 30-hour training, mainly of practical nature, allowed to explore the insights of various TIC tools to be applied in the classroom, very much useful to design a Webquest. Besides, the institution planned a couple of tours to the most iconic cities of the island, allowing all the students to get to know first-hand the most characteristic cultural aspects of Malta.