Visita d’alumnes del Gerda-Taro-Schule

Encetem el nou curs amb la visita al nostre centre d’un grup d’alumnes alemanys, estudiants d’espanyol, procedents del Gerda-Taro-Schule de Leipzig, acompanyats de les seues professores Andrea i Susanne. Durant esta setmana practicarem alemany i castellà (i segurament també anglés i valencià), mentre duguem a terme diverses activitats relacionades amb el coneixement sobre el terreny dels problemes mediambientals que pateix la nostra àrea i els reptes que haurem d’afrontar com a ciutadans europeus del segle XXI per a fer realitat un futur sostenible. L’Albufera, tan necessitada de ser atesa i recuperada, no era un mal lloc per a començar la visita, al Tancat de Pipa, on hem anat en barca des del port de Catarroja, ens han explicat molt bé quin és el camí a seguir. Bonic de veure també com, després de la visita dels nostres alumnes a Leipzig el passat maig, les relacions d’amistat i de companyerisme s’han reforçat. 

Starting the new course with a visit to our center by a group of German students from the Gerda-Taro-Schule of Leipzig, accompanied by their teachers Andrea and Susanne. During this week we will practice German and Spanish (and surely also English and Valencian), while I will carry on several activities related to the direct knowledge of the environmental problems which affect our area and the challenges that we have to face as XXI century European citizens in order to achieve a sustainable future. L’Albufera lagoon, so needed of being attained and recovered, wasa perfect place to open the visit; at the Tancat de Pipa, where we went by boat from the port of Catarroja, they explained to us how to do it. Good also to see how, after the visit of our students to Leipzig the past May, the relations of friendship and company have been reinforced.