Category Job Shadowing

JOB SHADOWING DE UNES MESTRES POLAQUES

Dominika, Hanna, Justyna i Magdalena, col·legues polaques de primària, han estat unasetmana a Albal, coneixent no sols els nostre institut, sinó també i sobretot les escolespúbliques del poble. En la nostra intenció de convertir-nos en un centre d’acollida deprofessorat estranger,…